CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music


O Lanofer i Lanfabli
From Llanover to LlanvapleyCyfres o weithdai i ddysgu a chwarae alawon Cymreig
yn Neuadd Pentref Llanfabli
Llanfabli, ger y Fenni  NP7 8SH
Gweithdy olaf dydd Sadwrn Mehefin 25ain,
12.00 canol dydd tan 5.00yh
A series of workshops to learn and play Welsh music
at Llanvapley Village Hall
Llanvapley, near Abergavenny  NP7 8SH

Final workshop Saturday June 25th,
12.00 noon to 5pm
Sadwrn, Mehefin 25ain, 12yh-5yh

Dysgu a chyd-chwarae alawon Cymreig yn Neuadd Pentre Llanfabli, gan dilyn camau Arglwyddes Llanofer, hyrwyddwraig ein traddodiadau mewn  gweithdai a drenwyd gan Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru.

Saturday, June 25th, 12pm-5pm

Learn and play Welsh tunes at Llanfapley Village Hall, following in the footsteps of Lady Llanover who was a great promoter of Welsh traditions in  workshops organized by Clera, the Society for Welsh Traditional Instruments.

Arweinir y gweithdy olaf hwn yn y gyfres gan Gary Northeast ar y melodeon.

Darperir nodiant a ffeiliau alawon ar ein gwefan.

Nid oes tâl am y digwyddiad hwn, diolch i'n noddwyr a rhestrir isod.

Cyfyngir y niferoedd gan faint y neuadd,
felly archebwch eich lle nawr
trwy Eventbrite - cliciwch yma
This final workshop in the series will be led by Gary Northeast on melodeon.

Notation and sound files on our website.

There is no charge for this event, thanks to our sponsors, listed below.

Numbers are limited by the size of the hall,
so book your place now through Eventbrite - click here


gyda chefnogaeth
  /  supported bySetiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Yn fyw
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Live


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Ymholiadau - post@clera.org
Logo Clera

Click here to find out more about Clera
Click here for Clera membership
Enquiries - post@clera.org

gyda chefnogaeth  /  supported by